Kvalitetssikring stx/hf

Vi arbejder løbende med at skabe et læringsmiljø, hvor uddannelsernes studieforberedende sigte samtænkes med et dannelsesperspektiv, der vægter udviklingen af personlig myndighed, nysgerrighed og kritisk sans samt en fornemmelse for hvordan individet hænger sammen med fællesskabet.

Kvalitetssystemet er med til at sikre, at vi fortløbende retter et blik mod vores læringsmiljø og herved overvejer ‘hvordan det går’ med forholdet mellem vores overordnede værdier der er opsummeret i vores profil og værdigrundlag og den løbende hverdagspraksis.