Vores værdier

Her kan du læse mere om de værdier og nøglebegreber der ligger til grund for Det frie Gymnasium. Du kan også læse mere om hvordan du kan få medindflydelse.