Whistleblower-ordning

Det frie Gymnasium har en whistleblowerordning for alle skolens medarbejdere og elever på skolen. Derudover har Det frie Gymnasium også en whistleblowerordning for eksterne.

Vi har både en whistleblowerordningen for ansatte og eksterne. De skal sikre, at alvorlige lovovertrædelser, seksuelle krænkelser og øvrige alvorlige forhold kommer frem i lyset, og at indretningen af alvorlige forhold kan foregå på en tryg måde, så medarbejdere og eksterne kan indberette uden frygt for negative konsekvenser.

Vi har også en whistleblowerordning for elever. Den skal sikre, at man som elev kan indberette seksuelle krænkelser uden frygt for negative konsekvenser.

Whistleblowerordningen erstatter ikke de almindelige kanaler – fx rektor, nærmeste leder, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant – i forhold til at rejse bekymringer om kritisable eller utilfredsstillende forhold. Whistleblowerordningen skal ses som et supplement.

Rapporteringskanaler til elever og ansatte kan tilgås via skolens whistleblowerportal