Kvalitetssikring 8.-10. klasse

På Det frie Gymnasium arbejder vi løbende på at skabe et læringsmiljø, hvor uddannelsernes studieforberedende sigte samtænkes med et dannelsesperspektiv, der vægter udviklingen af personlig myndighed, nysgerrighed og kritisk sans samt en fornemmelse for hvordan individet hænger sammen med fællesskabet.

Kvalitetssystemet er med til at sikre, at vi fortløbende retter et blik mod vores læringsmiljø og herved overvejer ‘hvordan det går’ med forholdet mellem skolens overordnede regler og værdier - som man kan læse mere om her - og den løbende hverdagspraksis.