8. & 9. klasse

Vi er i 8. - 9. klasse i gennemsnit 24 elever i hver klasse, og hver klasse har to klasselærere.

Du undervises i de normale skolefag, og undervisningen sigter mod, at du kan afslutte din skolegang med de lovpligtige prøver og fortsætte din skolegang med en videre uddannelse og gerne fortsætte her på skolen i 10, klasse, gymnasiet eller hf.

Se i videoen nedenfor mere om hvordan det er at gå på 8.- og 9. klasse på Det frie Gymnasium.

Vi lægger vægt på, at alle ansatte har relevant uddannelse og er i stand til at føre eleverne til afgangsprøve i et eller flere fag. Vi bestræber os på at have et godt og ligeværdigt elev/lærerforhold, hvor det at blive dygtigere i trygge rammer, er et vedvarende fokus.

Som valgfrie fag udbyder vi en række kursusfag. Fagene veksler i løbet af skoleåret, og eleverne vælger at deltage ud fra deres ønsker og interesser.

Ud over den fagopdelte undervisning har vi en stor del af alternativ undervisning, som er med til at underbygge din læring på tværs af fagene.

Under fanen Årsplan kan du se, hvad vi har planlagt af undervisning for hele skoleåret.

Vi har fravalgt at føre til prøve i faget historie, men underviser i faget sammen med samfundsfag og inddrager også religionsundervisning i faget Kulturfag. 

I indeværende skoleår (23-24) er vi i gang med at undervise og føre til en praktisk prøve i 8. klasse i Billedkunst.

IMG_4079