Hverdagen på stx

På Det frie Gymnasium mener vi, at man lærer bedst i et miljø med høje faglige ambitioner, hvor der både er plads til forskellighed og forpligtende fællesskaber. Vi har en lang tradition for et lærer-elevforhold 'i øjenhøjde', der f.eks. kommer til udtryk ved at vi i arbejdet i fagene sætter det meget højt at give eleverne maksimal indflydelse på undervisningens form og indhold. Vi tror på at vejen til et godt liv og en afklaring ifht. fremtidige studievalg og jobmuligheder går gennem faglig forankring, et stort fokus på almen dannelse og en optagethed af verden omkring os. Ved ikke at undervise primært med fokus på eksamensbegivenheder men for at åbne fagenes verden op skabes engagement, deltagelse og motivation.


I bunden af denne side kan du - hvis du har tilvalgt 'statistik-cookies' se en lille film, hvor elever og lærere forklarer, hvad de mener er det bedste ved Det frie Gymnasium.

IMG_5097
IMG_20230419_145614