Vejledning

Det er Julie Elmquist og Michael Bang Sørensen, der er studievejledere for gymnasieeleverne. Julies  mailadresse er JEL@detfri.dk og Michaels er MBS@detfri.dk

De sidder i studievejledningen på 1. sal i sidebygningen i Struenseegade. 
Hvis du skal have en tid hos vejlederne, skal du skrive en mail direkte til en af studievejlederne eller til studievejledning@detfri.dk.

SU’s hjemmeside kan du finde oplysninger om satser, og hvad du må tjene ved siden af din SU.

IMG_3955