Studieretninger, grundforløb og valgfag

Valget af studieretning er vigtigt, men ikke altafgørende. Studieretningsfagene tegner ca. 20% af undervisningstiden, hvilket betyder at man 80% af tiden har fag som er enten obligatoriske for alle (f.eks. dansk A og historie A) eller valgfag der kan vælges på tværs af stamklasserne (f.eks. 2. fremmedsprog).

Studieretningsfag og obligatoriske fag

IMG_20230419_145331