Tidligere studieretninger

Print Friendly, PDF & Email

2011/14


I 2011 oprettede vi en natur- og samfundsvidenskabelig klasse og to humanistiske klasser.
I begge studieretninger er der samfundsfag på B-niveau. Samfundsfag er et centralt fag på Det frie Gymnasium og indgår ofte som et vigtigt element i det tværfaglige samarbejde som er et af skolens kendetegn.

Se oversigten over fagene i de enkelte studieretninger her.

2012/15


I 2012 oprettede vi 4 klasser.
Vi oprettede studieretningerne:
Natur og samfund,
Globalt medborgerskab,
Kunst, kultur og samfund I med musik og drama,
Kultur og samfund II, som kombinerer elever som har valgt engelsk A, samfundsfag B og enten musik eller mediefag.

Se oversigten over fagene i de enkelte studieretninger her.