Optagelse

Print Friendly, PDF & Email

Du kan optages på hf-uddannelsen, hvis du søger direkte fra 9. eller 10. klasse, med mindre din uddannelsesvejleder indstiller dig til optagelsesprøve. I så fald er udfaldet af optagelsesprøven afgørende. Du vil modtage mere information om optagelsesprøven fra den skole, du søger ind på.

Du søger via  www.optagelse.dk
UU-vejlederen på din nuværende skole oplyser nærmere om tilmeldingsproceduren.
Hvis du søger om optagelse på hf med en anden uddannelsesmæssig baggrund, bliver du indkaldt til en samtale og en individuel vurdering.

Ansøgningsfristen er den 1. marts. Hvis du ikke går i skole er ansøgningsfristen d. 15. marts.