Optagelse

Print Friendly
Du kan optages på hf-uddannelsen, hvis du søger direkte fra 10. klasse, med mindre din uddannelsesplan indstiller dig til optagelsesprøve. I så fald er udfaldet af optagelsesprøven afgørende. Du vil modtage mere information om optagelsesprøven fra den skole, du søger ind på.
Hvis du går i folkeskolen eller på en efterskole
skal ansøgningen til HF foregå via internettet på www.optagelse.dk

UU-vejlederen på din nuværende skole oplyser nærmere om tilmeldingsproceduren.
Hvis du søger om optagelse på hf med en anden uddannelsesmæssig baggrund, bliver du indkaldt til en samtale og en individuel vurdering.

Ansøgningsfristen er den 1. marts. Hvis du ikke går i skole er ansøgningsfristen d. 15. marts.
I forbindelse med din ansøgning om optagelse på hf skal du angive dit ønske om, hvilken linje du søger.
Du kan få mere at vide på www.optagelse.dk