Fagene

Print Friendly
En hf på Det frie Gymnasium rummer en dels obligatoriske fag og en dels tværfaglige samarbejder mellem naturvidenskabelige fag i naturfagspakken (biologi, geografi og kemi) og kultur og samfundsfagsgruppen (samfundsfag, religion og historie).
På Det frie Gymnasium er du med til at bestemme emner og indhold i projekterne på tværs af fag, ligesom den daglige undervisning er præget af din medindflydelse.
Dertil kommer dine valgfag alt efter, hvilken linje du vælger.