Fagene

Print Friendly
En hf består dels af obligatoriske fag,  dels af tværfaglige samarbejder mellem naturvidenskabelige fag i naturfagspakken (biologi, geografi og kemi) og kultur og samfundsfagsgruppen (samfundsfag, religion og historie).
På Det frie Gymnasium er du med til at bestemme emner og indhold i projekterne på tværs af fag, ligesom den daglige undervisning er præget af din medindflydelse.
Dertil kommer dine valgfag alt efter, hvilken linje du vælger.
Fælles forløb:
Introduktion
Større skriftlig opgave

Obligatoriske fag:
Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Kultur og samfundsfagsgruppe
Naturvidenskabelig faggruppe

Kunstneriske fag, hvor ét er obligatorisk:
Billedkunst C
Design C
Idræt C

Mediefag C
Musik C

Dertil skal man have 2-3 valgfag:
Se læreplanerne for valgfag her