2.P, 2.Q & 2.R

Print Friendly, PDF & Email
2.p
2.p er en kreativ hf-klasse, der har engelsk på A og billedkunst og musik på c-niveau.
Klassens team er Pia Lynghus Pedersen og Morten Schou Nielsen.
Se en oversigt over klassens fag her.

2.q
2.q har individet i samfundet som omdrejningspunkt med samfundsfag B, mediefag og filosofi på c-niveau. Klassens team er Thomas Wamsler og Mathilde Lund Sinding.
Se en oversigt over klassens fag her.

2.r
2.r  har psykologi B og design c som linjefag. Klassens team er Louise Salling og Jens Jellingsø. 
Se en oversigt over klassens fag her.