Hf-linjer 2016

Print Friendly, PDF & Email
Det frie Gymnasium udbyder tre hf-linjer:

1. Individ og fællesskab
2. Kunst i storbyen
3. Sundhed og bæredygtighed

Fælles for de tre klasser er, at de har dansk A, engelsk B, matematik C, historie B, samfundsfag C, religion C, biologi C, geografi C og kemi C. Men de tre klasser har forskellige profiler.

I den ene klasse har alle mediefag på C-niveau, samfundsfag B og billedkunst C.

I den anden klasse har alle engelsk A, musik C og billedkunst C.

I den tredje hf-klasse har alle psykologi B og design C.

I alle tre linjer kan man vælge  et C-valgfag eller man kan hæve et C-fag til B-niveau fx matematik fra C-B.

På følgende link kan du se et kort over, hvilke videregående uddannelser de forskellige studieretnings- og valgfag peger hen i mod. Det hedder Adgangskortet.

I ansøgningsskemaet (se www.optagelse.dk) skal du derfor markere, hvilken linje du søger. Ansøgningsfristen for skolestart august 2015 er d. 1. marts. For ansøgere, der ikke går i skole er fristen d. 15. marts.
Du kan også se mere om optagelsesproceduren her.

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen af det første halve års undervisning indlagt et særligt introduktionskursus, hos os kaldet grundforløb, der går på tværs af fagene.