HF

Print Friendly

2-årig hf – en selvstændig vej

På Det frie Gymnasium kan du tage en hf-eksamen, der giver dig adgang til videregående uddannelse.Du kan vælge mellem fire klasser, der hver har deres særlige profil, alt efter hvad der optager dig.  De første to semestre indeholder det, der hedder basisåret. Herefter vil du tone din uddannelse med en af de fire forskellige profiler, som du kan læse om ude i menuen til højre.

På hf får du mulighed for faglig fordybelse samtidig med, at du vil opleve et spændende og levende skolemiljø, også når skoledagen er forbi.
Det frie Gymnasiums tradition for skoledemokrati og projektarbejde præger dine to år som hf-elev. Et af hovedprincipperne hos os er, at alle bør have indflydelse på hverdagen og på skolen.  Du lærer at fremlægge din egen mening for andre, og andres holdninger kommer også til at påvirke dig.

Skoleåret er opdelt i fem skemaperioder, hvilket giver god veksling i  hverdagen. De forskellige fag skiftes til at være i fokus, enten alene eller i samspil med andre fag. Der arbejdes løbende med projekter, hvor du som elev har  stor indflydelse på indholdet.

I hf får du ikke årskarakterer, fordi du skal til eksamen i alle fag, men du får heller ikke løbende tal på dine præstationer. På DfG har vi nemlig ikke karakterræs, men en særlig evalueringskultur. Evalueringerne går begge veje, fordi lærerne også bliver  evalueret af eleverne.

En 2-årig hf rummer introtur, filmaftener, ekskursioner og en studietur i 2. hf, alt sammen arrangementer, der styrker fagligheden og er med til at skabe sammenhold i klassen.
Det frie Gymnasium er en privatskole og du skal derfor betale skolepenge for at gå her. 

Læs mere under hf-profilerne i menuen til højre.