Studievejledning

Print Friendly, PDF & Email
Studievejlederne for hf-enkeltfag hedder
Quri Palomino Janns og
Katrine Beck (orlov).

De sidder i Møllegade 26, baghuset, 2. sal.

Du kan altid bestille tid hos dem ved at henvende dig på skolens kontor.
Du kan også gøre det telefonisk på tlf. nr. 3537 1111.
Har du andre spørgsmål kan du sende en direkte mail til Quri (QJ@detfri.dk).

Hvilken hjælp kan du få undervejs?
På hf-enkeltfag tilbydes du individuel vejledning, som handler om at støtte dig i at gennemføre dit planlagte uddannelsesforløb. Denne vejledning omfatter samtaler om studiemæssige, økonomiske, sociale og personlige forhold i relation til din uddannelsessituation.
Hvis du har mistanke om, at du er ordblind, kan du blive testet af en vejleder. Skolen kan efterfølgende, hvis testen viser at du er ordblind, søge om hjælpemidler, så du kan få størst muligt udbytte af undervisningen.
Hvordan med min økonomi?
Hvis du har mindst 23 timer om ugen, kan du få SU. Hvis du har børn under 7 år, kan du dog nøjes med 17 timer. Du kan få SU i sommerferien, hvis du er hf-enkeltfagsstuderende i både foråret og efteråret.
Vedr. SU-spørgsmål kan du henvende dig til Birgitte Diemer, der foruden at være skolens sekretær også er SU-medarbejder.

SU’s hjemmeside kan du også finde oplysninger om satser, og hvad du må tjene ved siden af din SU.
Hvis du har afsluttet en gymnasial uddannelse, har du mulighed for at tage hf-enkeltfag som faglig supplering. Det er dog kun enkelte fag, der giver mulighed for SU.

Læs mere om suppleringsfag på SU’s hjemmeside.