Eksamen

Print Friendly, PDF & Email

Der er eksamen i december/januar og maj/juni.
Det gælder både de skriftlige og de mundtlige. Eksamenstiderne kan du se i Lectio, når tiden nærmer sig.
Når du tager hf-enkeltfag får du ikke årskarakterer. Alle fagene afsluttes med en mundtlig og/eller skriftlig eksamen.

Eksamener – skriftlige og mundtlige
Vinter:
Sommer: Afholdes i perioden 23. maj – 22. juni 2016.

De skriftlige eksamener afholdes typisk før de mundtlige.
Vedr. sygdom
Ved sygdom skal du kontakte skolen mellem kl. 8-9. Der kræves en lægeerklæring, som du selv skal betale.  Du skal aflevere lægeerklæringen hurtigst muligt. Ellers kan du ikke komme til sygeeksamen.
Lectio
Eksamensplanen offentliggøres i Lectio, hvor du på din forside kan se, hvornår du skal til eksamen. Du har pligt til at logge ind og orientere dig på Lectio, så du ved, hvor og hvornår din eksamen foregår. Dette er den eneste information, du får om din eksamensplan, og det er dit eget ansvar at møde rettidigt frem efter denne plan. Der kan ske ændringer i eksamensplanen op til 72 timer inden eksamen, så husk at holde øje. Hvis der sker ændringer efter de 72 timer, vil du blive kontaktet af skolen.
Ved skriftlig eksamen skal du sidde på din plads og være klar i eksamenslokalet senest 15 minutter før eksamen går i gang.
Ved mundtlig eksamen skal du også møde frem i god tid – dvs. senest en eksamination før du skal op.

I dette dokument kan du læse alt om, hvordan eksamen foregår, og hvordan du fx skal forholde dig, hvis du bliver syg.

Den videre procedure kan også ses på UVMs hjemmeside

 

Få gode råd og vejledning til, hvordan du strukturerer din eksamenslæsning, og hvordan du håndterer selve eksamenssituationen her