Deltagerbetaling

Print Friendly, PDF & Email
Fag, der koster 450
Biologi, dansk, engelsk, fransk, fysik, geografi, historie, kemi, matematik, psykologi, religion, samfundsfag og tysk.

Fag, der koster 1100
Astronomi, billedkunst, design, dramatik, filosofi, idræt, kulturforståelse, mediefag, musik, spansk.

Deltagerbetalingen skal betales senest 14 dage efter, du har modtaget dit optagelsesbrev, ellers mister du din plads. Brevet får du pr. mail.
Anvisninger for betaling står i brevet. Det foregår via netbank eller du kan betale kontant på kontoret. Vi tager desværre ikke dankort.
Deltagerbetalingen kan ikke refunderes efter undervisningsstart.


Selvstuderende betaler samme priser som “almindelige” fag
Hvis du allerede går på et betalt hold, skal du betale 100 kr. ekstra i administrationsgebyr.

Pengene tilbage ved en fuld hf gennemført som enkeltfag
Hvis du gennemfører en fuld hf på enkeltfag, kan du få pengene tilbage for de fag, som indgår i det samlede bevis. Hvis du har taget fag andre steder end på DfG, skal du have kvitteringer for betaling af fagene. Fag taget hos os behøver du ikke kvitteringer på.

Har du en videregående uddannelse gælder der særlige regler. I så fald, skal man betale fuld deltagerbetaling. Det betyder, at et C-niveau fag koster ca. 7.900 kr. og et B-niveau fag ca. 13.200 kr. 
Tommelfingerreglen for, hvornår en uddannelse er videregående, er, at man skal have en ungdomsuddannelse for at kunne blive optaget. 
Eksempler på videregående uddannelser: pædagog, lærer, sygeplejerske, jurist.
Eksempler på ikke-videregående uddannelser: murer, frisør, tømrer, sosuhjælper, 
Der eksisterer endnu ikke brugervenlige oversigter over hvilke uddannelser, der regnes for videregående. Men nedenfor ses to oversigter med lister.

Denne liste er umiddelbar nem at slå op i, men usikker da det ikke altid er nemt at gennemskue, hvad ens uddannelse hedder. Hvis man fx slår op under “Skolelærer” findes titlen ikke, men skal findes under titlen “Folkeskolelærer”.

2) LISTE EFTER UDDANNELSESKODE

Denne liste er lang at tygge sig igennem, men den må anvendes, hvis der er usikkerhed om navnet på uddannelsen/titlen.