At tage en fuld hf – fagene

Print Friendly, PDF & Email

… med hf-enkeltfag

Du kan sammensætte en fuld hf-eksamen af hf-enkeltfag.
Her kan du se en oversigt over de fag, du skal tage for at få en fuld hf.

Den nye Gymnasiereform, der træder i kraft den 1. august 2017 betyder, at der sker ændringer for kommende hf-enkeltfagselever. 
HF’en skal i højere grad give adgang til professionsuddannelserne og erhvervsakademierne.  Det er dog stadig muligt at søge ind på de lange videregående uddannelser (universiteterne), med en HF, hvis man tager det, som hedder den udvidede fagpakke oveni sin fulde  hf-enkeltfagseksamen.  Elever der er startet på enkeltfag før d. 1. august 2017 kan studere videre under den “gamle” ordning. Vær dog opmærsom på at man SKAL lukke sit eksamensbevis senest august 2019.  Se den gamle ordning nederst på siden. 

En fuld HF pr. 1. august 2017 indebærer, at man skal tage følgende fag:
Obligatoriske fag:
Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Historie B
Religion C
Samfundsfag C
Biologi C
Geografi C
Kemi C
Større skriftlig opgave
Eksamensprojektet
Du skal også have et kunstnerisk fag – det kan være idræt, billedkunst, design, drama eller lignende.
Bemærk – man kan ikke længere tage NF og KS som en fagpakke på enkeltfag. 
Du kan se fagenes læreplaner her

Valgfagsmodeller:

Valgfag i fagpakke (uden overbygning) – se valgfagene her.

  1. 2 fag på B-niveau, som er et løft fra de obligatoriske fag + min. 200 timers valgfag eller

  2. 1 fag på B-niveau, som er et løft fra de obligatoriske fag, og 1 nyt valgfag på C-niveau + min. 250 timers valgfag eller

  3. 1 nyt valgfag på B-niveau (0-B) og 1 nyt valgfag på C-niveau + min. 175 timers valgfag

Valgfag i udvidet fagpakke (med overbygning) – et krav hvis man skal læse videre på lang videregående uddannelse (universiteterne):
2-3 løft af niveau i fag, heraf 1-2 løft til A-niveau

Dette betyder også, at man ikke i fremtiden kan vælge fag på A-niveau som valgfag, men kun med den udvidede fagpakke. Det eneste A-niveau i en fremtidig HF, uden udvidet fagpakke, er derfor dansk. 


Gammel ordning –  elever, der er startet på enkeltfag før 1. august 2017. Eksamensbevis skal lukkes senest august 2019.

Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Historie B
Religion C
Samfundsfag C
Biologi C
Geografi C
Kemi C
Større skriftlig opgave
Eksamensprojektet

Du kan se fagenes læreplaner her
Læs om valgfagene her.


Valgfag

Model 1
B-niveau
B-niveau
C-niveau

ELLER

Model 2
A-niveau (dog ikke engelsk A og historie A)
C-niveau
C-niveau

ELLER

Model 3
Engelsk A/Historie A
C-niveau
C-niveau
C-niveau

ELLER

Model 4
2 fag på B-niveau (hvis det ene fag er enten valgfags-fremmedsprog eller fysik)

Fagpakker
Hvis du sigter mod en mellemlang uddannelse som fx sygeplejerske eller pædagog behøver du ikke tage en fuld hf. Så kan du nøjes med 4 fag. Kontakt studievejledningen for at planlægge hvilke fag, der er et krav for optagelse på disse uddannelser, så planlægger vi en kombination af de fag som du skal bruge for at opfylde kravene for optagelse. Du kan også kigge på ug.dk for at se, hvilke specifikke fag, der gælder for de enkelte mellemlange uddannelser.

Fagelementer
Skolen tilbyder pt. ikke fagelementer.