Lærerne

Print Friendly


I Grundskolen lægger vi vægt på at alle ansatte har relevant uddannelse og er i stand til at føre eleverne til afgangsprøve i et eller flere fag. Vi vægter en høj grad af faglighed og engagement og tilbyder løbende videre- og efteruddannelse til samtlige lærere. For tiden er vi 17 ansatte, som varetager undervisning i Dragen.

Lærerne i Grundskolen:

E-mailadresser er lærernes initialer: xx@detfri.dk

Brian Pedersen (BRP)
Idræt og engelsklærer i 8.-9. klasse. Kulturfag i 9.a. (Orlov indtil 1.5.17)

Cristian Einner Borch (CB)
Klasse- og kontaktlærer i 10.d. Matematik og fysik i 8.- 10. klasse. Medier i 10.d.

David Simonsen (DA)
Klasse- og kontaktlærer i 10.e. Fransk og samfundsfag i 10. klasse. Kulturfag i 9.b.
Naturfag i 8.-9. klasse.

Ebbe Frej (EF)
Musiklærer i Grundskolen. Leder af Det frie Gymnasiums Musikskole.

Jakob Mikkelsen (JM)
Klasselærer i 9.b. Tysk og engelsklærer i 8.-9. klasse. Projektlærer.

Julie Østergaard Nielsen (JNI)
Dansk- og  klasselærer i 8.a. Engelsklærer i 8. klasse. Projektlærer. Dansklærer i 10.c.

Mette Teibel Nørgaard (MTN)
Klasselærer i 9.a. Matematik i 9. klasse, Projektlærer, Naturfagslærer i 8. – 9. klasse.

Mikal Johansen (MJO)
Klasselærer 8.b. Matematik, kulturfag og aturfag i 8. klasse. Projektlærer.

Morten Ladefoged Nichum (MNI)
Klasse- og kontaktlærer i 10.c. Musik 10.c. Matematik- og fysik/kemilærer i 10. klasse.

Peter Futtrup (PF)
Klasselærer i 8.a. Matematik og fysik i 8. klasse. Projektlærer.

Sine Louise Meldhedegaard (SLM)
Dansk- og klasselærer i 8.b. Fransk i 8.-9. klasse.

Sofie Bay-Clausen (SOB)
Klasse- og kontaktlærer 10.e. Dansklærer i 10.e. Samfundsfag i 10. klasse. Kulturfag 8.a.

Søren Bager (SB)
Afdelingsinspektør.

Tanja Cordero (TCO)
Dansk- og engelsklærer i 10. kl. Kulturfag i 8.a.

Tanja Wullf (TWU)
Dansk- og klasselærer i 9.b. Tysk i 8.-9. kl., Idræts- og projektlærer.

Thomas Dinesen (THD)
Klasse- og kontaktlærer i 10.c. Engelsk- og musiklærer i 10. klasse.

Torben Lind Jensen (TLJ)
Viceafdelingsinsp, dansk- og klasselærer i 9.a. Kulturfag 9.a. og projektlærer.

 

Andre med tilknytning til Grundskolen:
Hanne Duer (HDU): Sundhedsplejerske.
Sussie Johannesen: (suj@buf.kk.dk) UU-vejleder i 10. klasse.
Ole Norved: (Z98g@buf.kk.dk) UU-vejleder i 8.-9. klasse.
Hanne Pia Eriksen: (cm9y@buf.kk.dk): Psykolog, PPR alle elever. 
Christina Møller Hansen:Tale- hørelærer (zr8k@buf.kk.dk)