Lærerne i Grundskolen

Print Friendly, PDF & Email

I Grundskolen lægger vi vægt på at alle ansatte har relevant uddannelse og er i stand til at føre eleverne til afgangsprøve i et eller flere fag. Vi vægter en høj grad af faglighed og engagement og tilbyder løbende relevant videre- og efteruddannelse til samtlige lærere. For tiden er vi 16 ansatte, som varetager undervisning i Dragen.

Lærerne i Grundskolen:

E-mailadresser er lærernes initialer: xx@detfri.dk

Claus Otto Hansen (CLO)
Idræt i 8.-9. klasse. Tysklærer i 8. – 10. klasse.

Cristian Einner Borch (CB)
Klasse- og kontaktlærer i 10. klasse. Matematik og fysik i 8.- 10. klasse. Medier i linjefaget i 10. kl.

David Simonsen (DA)
Klasselærer i 8. a.
(Barsel frem til august 2018)

Dansk og kulturfag i 8.a. Fransk 8. – 9. klasse. Naturfag i 8.-9. klasse. Projektlærer. Idrætslærer i 8. – 9. klasse.

Jakob Mikkelsen (JM)
Klasselærer i 8.a.

Tysk og engelsklærer i 8.-9. klasse. Projektlærer. Idrætslærer.

Julie Østergaard Nielsen (JNI)
Dansk- og  klasselærer i 9.a.

Engelsklærer i 9. klasse. Projektlærer. Dansklærer i 10. klasse.

Mette Teibel Nørgaard (MTN)
Klasselærer i 8.b.

Matematik i 8. klasse, Projektlærer, Kulturfag i 8. b. og naturfagslærer i 8. – 9. klasse.

Mikal Johansen (MJO)
Klasselærer 9.b. Matematik, kulturfag og naturfag i 8. klasse. Projektlærer.

Morten Ladefoged Nichum (MNI)
Klasse- og kontaktlærer i 10. klasse.

Samfundsfag 10. klasse. 8. b. fysik/kemi. Matematik- og fysik/kemilærer i 10. klasse.

Peter Futtrup (PF)
Klasselærer i 9.a.

Matematik og fysik/kemi i 9. klasse. Idrætslærer. Projektlærer.

Sine Louise Meldhedegaard (SLM)
Dansk- og klasselærer i 9.b.

Fransk i 9. – 10. klasse. Idrætslærer. Børne- Ungerådgiver

Sofie Bay-Clausen (SOB)
(Barselsorlov)

Søren Bager (SB)
Afdelingsinspektør.

Tanja Cordero (TCO)
Klasse- og kontaktlærer i 10. klasse.

Dansk- og engelsklærer i 10. kl. Engelsklærer i 8.b. Naturfag 8. klasse. Kulturfag i 8.a.

Tanja Wullf (TWU)
Klasselærer i 8.a.
Tysk- og idrætslærer i 8. og 9. klasse.

Thomas Dinesen (THD)
Klasse- og kontaktlærer i 10. klasse.

Engelsk- og musiklærer i 10. klasse.

Torben Lind Jensen (TLJ)
Viceafdelingsinsp,

Dansk- og klasselærer i 8.b. 

Projektlærer.

 

Andre med tilknytning til Grundskolen:
Sussie Johannesen: (suj@buf.kk.dk) UU-vejleder i 10. klasse.
Ole Norved Hansen: (Z98g@buf.kk.dk) UU-vejleder i 8.-9. klasse.
Hanne Pia Eriksen: (cm9y@buf.kk.dk): Psykolog, PPR alle elever. 

Trine Christensen: (TC@detfri.dk): Terapeut og rådgiver 8. – 10. kl. Vikar indtil skoleåret 18-19, Tina Hassing: (mail@tinahassing.dk) 
Annemette Børsting Dalgaard:Tale- hørelærer (jr2p@buf.kk.dk)