Ansøgning og optagelse

Print Friendly, PDF & Email

Ansøgning

Vi holder informationsmøde for alle interesserede til de kommende 8. klasser i skolens kantine Møllegade 26 tirsdag d. 7. november. Her vil lærere og elever fortælle meget mere om, hvad vi laver i Grundskolen på Det frie Gymnasium. Kom og hør om vores anderledes, demokratiske og fagligt udfordrende skoletilbud!

Du kan selv printe en ansøgning ud på nedenstående link.

 

For kommende 10. klasser holder vi informationsmøde i januar. Nærmere info følger.
For at blive optaget i 10. klasse, skal du have færdiggjort 9. klasse og være under 18 år ved skolestart.
Udfyld ansøgningen med tydeligt navn/adresse og send til:
Det frie Gymnasium,
Møllegade 26,
2200 København N.
Mærk kuverten “Ansøgning til Grundskolen”.

Du kan også maile ansøgningen til: ri@detfri.dk
ANSØGNING 8. OG 9. KLASSE
ANSØGNING 10. KLASSE.

Optagelse

Når du har søgt om optagelse til enten 8. eller 10. klasse, inviterer vi dig og dine forældre til en optagelsessamtale på skolen. Samtalen vil handle om skolens hverdag, jeres forventninger til din skolegang her og selvfølgelig også vores forventninger til dig.
Vi forventer, at du deltager aktivt i undervisningen, skoledemokratiet og har en positiv dialog med dine lærere, klassen og skolens øvrige elever. For at blive optaget er det desuden en forudsætning, at du har haft tysk/fransk og fysik siden 7. klasse. På baggrund af samtalen vil du herefter kunne blive optaget på skolen, såfremt der er plads.

Hvis du søger 9. klasse, er der en kort venteliste. Hvis der skulle blive plads i løbet af skoleåret, vil du blive kontaktet for en samtale.

Klik eventuelt videre rundt på hjemmesiden, hvor du kan læse meget mere om, hvad vi laver i løbet af et skoleår.