Ansøgning og optagelse

Print Friendly

Ansøgning

Du kan selv printe en ansøgning ud på nedenstående link.
For at blive optaget i 10. klasse, skal du have færdiggjort 9. klasse og være under 18 år ved skolestart.
Udfyld ansøgningen med tydeligt navn/adresse og send til:
Det frie Gymnasium,
Møllegade 26,
2200 København N.
Mærk kuverten “Ansøgning til Grundskolen”.

Du kan også maile ansøgningen til: ri@detfri.dk
ANSØGNING 8. OG 9. KLASSE
ANSØGNING 10. KLASSE.

Optagelse

Optagelsen foregår af to omgange. Hvis du har sendt skemaet, og er på listen til første runde, holder vi informationsmøder, inden vi påbegynder optagelsessamtalerne. Møderne ligger i henholdsvis november og januar. Du kan også søge løbende i løbet 2017, og her skal du også sende et ansøgningsskema.

Når du har søgt, inviterer vi dig og dine forældre til en optagelsessamtale på skolen. Samtalen vil handle om skolens hverdag, jeres forventninger til din skolegang her og selvfølgelig også vores forventninger til dig.
Vi forventer, at du deltager aktivt i undervisningen, skoledemokratiet og har en positiv dialog med dine lærere, klassen og skolens øvrige elever. For at blive optaget er det desuden en forudsætning, at du har haft tysk/fransk og fysik siden 7. klasse. På baggrund af samtalen vil du herefter kunne blive optaget på skolen, såfremt der er plads.