Praktisk info

Print Friendly, PDF & Email

Kontakt

Mailadm@detfri.dk
TLF35371111

Ny elev
Skoleåret 2017/18:
Få pladser i 8. klasse

Skoleåret 2018/19:
Kort venteliste i 8. klasse
Få pladser i 9. og 10. klasse

Send en ansøgning og vi kontakter dig for en optagelsessamtale. For yderligere information om optagelse, se under: Ansøgning og optagelse


Betaling ved optagelse

Hvis du efter optagelsessamtalen bliver optaget og ønsker at gå på skolen, modtager du et optagelsesbrev. Du skal derefter betale et beløb, der dækker skolepenge for juli og august i det kommende skoleår. Rettidig indbetaling er en forudsætning for at kunne beholde pladsen. Ved framelding inden skolestarten i august tilbagebetales halvdelen af skolepengene. Hvis du melder fra efter skolestart mistes hele beløbet. Ved udmeldelse i løbet af skoleåret betales til og med den måned, man udmelder sig i.

Årsplan for Grundskolen

I årsplanen kan du se en oversigt over undervisningsaktiviteter og arrangementer for
Skoleåret 2017/2018 – årsplan

Forældrekredsen

Referat fra seneste møde i forældrekredsen