Optagelse og tidsplan

Print Friendly, PDF & Email

Tidsplan for ansøgning til gymnasiet.

Alle skal søge senest fredag den 1. marts 2019. Bemærk, hvis du ikke søger rettidigt, skal du til en optagelsesprøve.
Du søger om optagelse på www.optagelse.dk

Hvis du går i skole, vejleder din skole dig med uddannelsesplan og ansøgning.

Hvis du ikke går i skole, skal du huske at vedhæfte/uploade dit eksamensbevis for 9. klasse og evt. for 10. klasse. 9. klasses beviset skal altid indsendes, også selvom du har afsluttet 10. klasse.


Fredag den 22. marts vil du modtage et kvitteringsbrev fra os, såfremt du har ansøgt om optagelse på Det frie Gymnasium som første prioritet. I kvitteringsbrevet bekræfter vi, at vi har modtaget din ansøgning.

Vi sender kvitteringsbrevet til din e-boks. Hvis du ikke er fyldt 18 år sender vi det til en af dine forældres e-boks.

Tirsdag den 30. april vil du modtage endnu et brev, hvor du får oplysning om, på hvilket gymnasium du har fået reserveret en plads, dvs. hvor du efterfølgende skal begynde, såfremt du opfylder adgangsforudsætningerne.

Dette brev sender vi også til din e-boks; hvis du ikke er fyldt 18 år sender vi det til en af dine forældres e-boks.

Du vil først få endelig besked om, hvorvidt du er optaget når folkeskolens afgangseksamen og en eventuel optagelsesprøve og samtale er afholdt.

Reservationssystemet gælder for alle (der rettidigt søger om optagelse), det vil sige både dig, der forventer at blive optaget direkte og dig, der forventer at blive indkaldt til en optagelsesprøve og samtale eller standardiseret vurdering.

Skulle du ikke via dine karakterer have retskrav på optagelse, er det det gymnasium, der har reserveret plads til dig, der afgør om du kan blive optaget. Hvis du skal til optagelsesprøve og optagelsessamtale sker optagelsesprøven på det gymnasium, du har søgt som første prioritet og det er også dette gymnasium, der efterfølgende afgør, om du kan blive optaget på uddannelsen, uanset om du har fået reserveret plads på en anden institution.

Optagelsesprøve

Der bliver afholdt to optagelsesprøver, samt en sygeprøve. Den første prøve finder sted den 14. juni 2019, den anden prøve ligger primo august (dato følger).

Optagelsesprøverne er centralt stillede prøver, der bliver udarbejdet og rettet af Undervisningsministeriet.

Optagelsesprøven består af skriftlige, enkeltfaglige opgaver inden for fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi, og den varer 4 timer i alt. Besvarelserne bliver bedømt med ”bestået” eller ”ikke bestået”.

Du skal være opmærksom på, at du efter prøven kan blive indkaldt til en opfølgende samtale, som typisk vil ligge i uge 25 og uge 26. Du vil her igen modtage et brev i din e-boks. Hvis du er under 18 år vil brevet blive sendt til en af dine forældres e-boks.

Optagelsesprøven i juni er for dig, der med sikkerhed skal aflægge optagelsesprøve. Dvs. hvis du kommer fra en prøvefri skole, eller hvis du ikke har 2. fremmedsprog fra folkeskolen, eller hvis du har været syg ved en af prøverne til folkeskolens afgangseksamen, eller hvis du har søgt om optagelse for sent. Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat ved den endelige uddannelsesparathedsvurdering, vil vi opfordre dig til at tage den tidlige optagelsesprøve, selv om du har mulighed for at opnå retskrav på optagelse ved at opnå mindst 6,0 i gennemsnit af de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen.

Optagelsesprøven primo august er for øvrige ansøgere. Dette gælder blandt andet hvis du er vurderet uddannelsesparat, men ikke består folkeskolens afgangseksamen; hvis du får et karaktergennemsnit på mindre end 2,0 af de lovbundne prøver eller hvis du skal aflægge prøven for at kunne optages på den ønskede uddannelse. Denne prøve kan også anvendes som andet prøveforsøg og sygeprøve i forhold til den tidlige optagelsesprøve. (Datoen for denne optagelsesprøve vil blive offentliggjort i løbet af foråret 2019).

Endelig afholdes der en sygeprøve medio august.

Du kan få en grafisk oversigt over hele optagelsesprocessen, som den ser ud med de nye regler –Klik her

Eventuelle ændringer i forbindelse med optagelsesproceduren vil fremgå af vores hjemmeside

I perioden mandag den 1. juli til onsdag den 3. juli, vil du modtage et velkomstbrev til Det frie Gymnasium, hvor du vil få mange praktiske oplysninger angående din skolestart.

Vi sender også brevet til din e-boks, og hvis du er under 18 år sender vi brevet til en af dine forældres e-boks.

Skoleåret 2019/20 begynder onsdag den 14. august 2019.

Nyttige links:
Undervisningsministeriet
Regionen og fordelingsudvalget