Optagelse og tidsplan

Print Friendly, PDF & Email

Tidsplan for ansøgning til gymnasiet og hf.
Ansøgere, der går i skole har ansøgningsfrist d. 1. marts 2018.
Alle skal søge optagelse på www.optagelse.dk
Hvis du går i skole, vejleder din skole dig med uddannelsesplan og ansøgning.
Den 7. marts sender skolen kvitteringsbreve ud til alle uddannelsesparate ansøgere, der har søgt rettidigt.

Elever der er uden for skole, har ansøgningsfrist d. 15. marts 2018. Men søg endelig 1. marts – så har vi jeres ansøgninger samtidig.
HUSK at sende/vedhæfte dine karakterer for 9. klasse og for HF-ansøgere også 10. klasse.

Datoerne nedenfor er ikke helt på plads endnu. Hold øje. Vi opdaterer, så snart vi har datoerne fra Regionen.
Her kan du se optagelsesproceduren for (Region Hovedstaden) 

d. 7.3.2018
Sendes kvitteringsbrev til alle ansøgere via E-BOKS.

d. xx.3.2018
Sendes breve ud til ansøgere, der skal indkaldes til uddannelsesparathedsvurderinger (for elever der ikke er erklæret uddannelsesparate til gymnasiet/HF).
Prøven foregår d. xx.3.2018 kl. 10.00 – 12.00  på Københavns Åbne Gymnasium.  Læs mere om det her.  

d. xx.4.2018
Sender skolen brev ud til ansøgere om prøven er bestået eller ikke bestået. 

d. xx.5.2018
Sender gymnasierne optagelsesbreve til alle ansøgere. Bemærk at brevene sendes via E-BOKS. 

Nyttige links:
Undervisningsministeriet
Regionen og fordelingsudvalget