Værdier, handleplaner og studie- og ordensregler

Print Friendly, PDF & Email

Værdigrundlag, indsatsområder, studie- og ordensregler og rusmiddelpolitik

Skolen har i 2014/2015 sat nogle nye tiltag i gang. Hele skolen har diskuteret og blevet enige om nogle forskellige fokuspunkter, der har til formål at styrke fagligheden, fastholdelse og skoledemokratiet ud i fremtiden.
Indsatsomrader 2015-16

SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG
vores værdigrundlag forventes revideret i kommende skoleår. Dette gælder også vores studie- og ordensregler.
STUDIE- OG ORDENSREGLER
SORG OG KRISE – BEREDSKABSPLAN
RUSMIDDELPOLITIK
ANTIMOBBESTRATEGI

Handleplaner og kvalitetssikring for Det frie Gymnasium:
Handleplan STX
Handleplan HF
Kvalitetssikring
Fastholdelsesstrategi 201516