Bygninger/lokaleplaner

Print Friendly

Den 1. oktober 2011 købte og overtog Det frie Gymnasium den nu nedlagte Metropolitanskoles bygninger i Struenseegade.
I det kommende skoleår 2016/17 er Grundskolen i Møllegade, sammen med 1. og 2. g’erne.
De 2-årige hf’ere og 3.g’erne er sammen med enkeltfagseleverne i Struenseegade. 

Lokaleplan Møllegade
Lokaleplan Struenseegade