Bestyrelsen

Print Friendly, PDF & Email

Bestyrelsen på Det frie Gymnasium

Det frie Gymnasium er en selvejende institution med en bestyrelse, der har det overordnede ansvar for skolen.
Skolen drives i overensstemmelse med skolens vedtægter og reglerne for private gymnasier og friskoler.
Bestyrelsen informeres på alle bestyrelsesmøder om Skolemødets vedtagelser og godkender disse.

Generalforsamling2018

Bestyrelsesmedlemmer valgt ind på Generalforsamling april 2018:

FormandBirgitte Koch
NæstformandAllan Larsen
 MedlemLeif Nordberg
 MedlemJette Gottlieb
 MedlemTobias Emil Jensen
SuppKatinka Schyberg
SuppKristian Jacobsen
SuppWilliam Boel Byth
Dragerep Cecilie Cederstrøm
DragerepHelle Bagger
SkolerepSøren Bager  
SkolerepErik Gade  
SkolerepLotte Boas