Bestyrelsen

Print Friendly, PDF & Email

Bestyrelsen på Det frie Gymnasium

Det frie Gymnasium er en selvejende institution med en bestyrelse, der har det overordnede ansvar for skolen.
Skolen drives i overensstemmelse med skolens vedtægter og reglerne for private gymnasier og friskoler.
Bestyrelsen informeres på alle bestyrelsesmøder om Skolemødets vedtagelser og godkender disse.

REFERAT FRA SENESTE GENERALFORSAMLING

Bestyrelsesmedlemmer valgt ind på Generalforsamling april 2017:

FormandBirgitte Koch
NæstformandAllan Larsen
 MedlemLeif Nordberg
 MedlemJette Gottlieb
 MedlemTobias Emil Jensen
SuppKatinka Schyberg
SuppHelle Stage 
SuppWilliam Boel Byth
Dragerep Cecilie Cederstrøm
DragerepHelle Bagger
Dragerep(suppl)Lone Spliid
SkolerepSøren Bager
SkolerepSvende Claus Svendsen
SkolerepLotte Boas