Bestyrelsen

Print Friendly

Bestyrelsen på Det frie Gymnasium

Det frie Gymnasium er en selvejende institution med en bestyrelse, der har det overordnede ansvar for skolen.
Skolen drives i overensstemmelse med skolens vedtægter og reglerne for private gymnasier og friskoler.
Bestyrelsen informeres på alle bestyrelsesmøder om Skolemødets vedtagelser og godkender disse.

INDKALDELSE TIL GENERELFORSAMLING D. 5/4-2017
REFERAT FRA SENESTE GENERALFORSAMLING

Bestyrelsesmedlemmer valgt ind på Generalforsamling april 2017:

Formand Birgitte Koch
Næstformand Allan Larsen
 Medlem Leif Nordberg
 Medlem Jette Gottlieb
 Medlem Tobias Emil Jensen
Supp Katinka Schyberg
Supp Helle Stage 
Supp William Boel Byth
Dragerep  
Dragerep  
Skolerep Søren Bager
Skolerep Svende Claus Svendsen
Skolerep Lotte Boas