Fagene i 10. klasse

Print Friendly, PDF & Email

I 10. klasse er fagene tilrettelagt som en gymnasieforberedende undervisning med undervisning i de obligatoriske fag; dansk, engelsk og matematik.

Se endvidere nedenstående link til Uvm. for en nærmere beskrivelse af fagenes indhold.

I Grundskolen lægger vi vægt på at alle ansatte har relevant uddannelse og er i stand til at føre eleverne til afgangsprøve i et eller flere fag. Vi vægter en høj grad af faglighed og engagement og forventer, at eleverne deltager aktivt og engageret i den daglige undervisning.

Vi har desuden fokus på, at de man i 10. klasse har tid til fordybelse i de 3 linjefag; Musik, Medier og Samfundsfag. Disse 3 fag har 6 lektioner ugentlig og afsluttes med en større opgave inden sommer. Vi viderefører næste skoleår alle de gode erfaringer, vi har samlet, og bygger videre på at skabe et spændende indhold. Gerne i samarbejde med dig!

Udoverovennævnte fag undervises der i fagene tysk/fransk, fysik/kemi og psykologi på valgfrie hold.

 

 

 

 

uvm.dk