Evaluering og pædagogiske indsatsområder

Print Friendly, PDF & Email

Evalueringer er en vigtig del af Grundskolens fundament og prioriteres højt. Udover at vi sørger for, at evalueringen sikrer, at vi lever op til de fastsatte mål i følge friskoleloven, evaluerer vi ofte, og både elever og lærere kan tage initiativ til dette. Lærer-elev-evalueringer er ligeledes en del af hverdagen hos os. Evalueringerne gælder alle områder af skolelivet. Lige fra den daglige undervisning i fagene, tematisk undervisning, projekter, skemalægning, årsplanlægning, det sociale liv m.m.

I de sidste år har vi haft fokus på demokratisk dannelse i forbindelse med vores introforløb og jubilæum. Dette arbejde fortsætter i næste skoleår, hvor vi ligeledes vil arbejde bredt med, hvordan vi kan udvikle vores projektarbejdsform i hele grundskolen. Demokrati, og det at arbejde med projekter på mange niveauer, vil fortsat være pædagogiske nøglebegreber tæt forbundet med skolegangen og arbejdslivet på Det frie Gymnasium.

Vi forsøger at sikre et højt fagligt niveau som en løbende del af vores indsatsområder. Alle vores lærere er i stand til at føre til afgangsprøver i flere fag.
Evalueringen af den overordnede årsplan, der foregår i marts-maj måned, danner baggrund for planlægningen af det kommende skoleår. Næste skoleårs årsplan præsenteres for kommende elever og forældre på velkomstaftenerne, der ligger i maj.

Vi har desuden fokus på vores fremmødepolitik, samt hvorledes vi skal forholde os til indførslen af Røgfri skoledag i Københavns Kommune.

Endeligt har vi i år fokus på, hvordan vi kan løfte elevernes resultater indenfor matematikområdet til vores afgangsprøver.

TILSYNSRAPPORT 2018/2019
TILSYNSRAPPORT 2017/2018
TILSYNSRAPPORT 2016/2017

TILSYNSRAPPORT 2015/2016

TILSYNSRAPPORT 2014/2015
TILSYNSRAPPORT 2013/2014

uvm.dk