Basisåret på det 2-årige HF

Print Friendly

Det frie Gymnasiums 2-årige HF starter med et basisår, hvor der arbejdes i dybden med gennemgående og obligatoriske fag som dansk, engelsk, naturfagspakken (geografi, biologi og kemi) kultur- og samfundspakken (historie, religion og samfundsfag) samt matematik. Ved basisårets start vælger du enten et kunstnerisk fag: dramatik, mediefag, billedkunst, design eller musik eller idræt.

Allerede ved juletid har man den første eksamen (det kunstneriske fag eller idræt) og i slutningen af basisåret (2. semester) afsluttes naturfagspakken samt matematik.

Målet med basisåret er, at du gennem mødet med uddannelsens kernefaglighed rustes til at træffe kvalificerede valg til den yderligere specialisering, der kommer i tredje og fjerde semester. Den indsigt, der opnås i de enkelte fag som fx dansk og engelsk vekselvirker konstant med et udsyn mod verden og en praktisk, handlingsorienteret dimension. Det er således almindeligt på Det frie Gymnasium, at elever som en del af læringsprocessen, underviser andre elever på og udenfor skolen. Der foregår også løbende samarbejder med lokale foreninger og globalt orienterede organisationer, der medvirker til at forankre de faglige processer i konkrete og virkelighedsnære sammenhænge.

I både naturfagspakken samt kultur- og samfundspakken arbejdes der i Det frie Gymnasiums særlige tradition for tværfagligt problemorienteret projektarbejde. Hermed udvikles elevernes kritiske dannelse og innovative evner og de får redskaber til at blive aktive medborgere i den politiske offentlighed samt kvalificerede deltagere i diskussionen om menneskets forhold til naturen.

I matematikundervisningen arbejdes systematisk med niveaudifferentiering således, at man har muligheden for at komme ind på det hold, der bedst muligt passer til ens faglige udgangspunkt og ambitioner.

På basisåret bliver man klogere, mens man trin for trin, under kyndig vejledning og tæt lærerkontakt støttes i løbende refleksioner over, hvilken fagpakke og hvilket valgfag man skal vælge på uddannelsens tredje og fjerde semester.