Grundforløbet på det 2-årige HF

Print Friendly, PDF & Email

Formålet med grundforløbet er at gøre dig i stand til at beslutte, hvilken fagpakke du vil vælge, og dermed hvilket fokus der skal være for resten af din HF uddannelse.

I grundforløbet placeres du i en studiegruppe med ca. 13 andre elever og en studiegruppelærer. Din studiegruppe vil i grundforløbet være knyttet til en anden studiegruppe og tilsammen vil I udgøre en foreløbig stamklasse på ca. 28 elever.
Studiegruppelæreren vil introducere dig og din studiegruppe for Det frie Gymnasiums særlige dannelsesorienterede undervisningskoncept ‘Diskussionsbaseret Undervisning’.
Studiegruppelæreren vil også løbende tale med dig om dine valg af puljetimer og fagpakke på baggrund af de faglige evalueringer, der gennemføres i grundforløbet. Men det er også i mødet med
 fagene og projektforløbene, at du bliver klar til at træffe dit valg af fagpakke.  Du vil f.eks. få et koncentreret projektforløb med samfundsfag, der vil give dig muligheden for at overveje, om du vil vælge en af fagpakkerne med samfundsfag på B-niveau.  

Du vil også arbejde i dybden med et kunstnerisk fag, der samtidig vil kunne danne udgangspunktet for dit valg af fagpakke.

Du vil få en matematikundervisning, der sigter på at afklare dit forhold til faget, således at du både i løbet af grundforløbet, men også efterfølgende vil kunne modtage en undervisning, der målrettes dit faglige niveau.    

Undervejs i grundforløbet får du også valget mellem forskellige puljetimer, der mere individuelt retter sig imod særlige interesser og behov du måtte have. Undervisningen i grundforløbet tegnes også af store fag som f.eks. dansk, engelsk og historie, der vil være gennemgående på både 1. og 2. år af uddannelsen. 

Resten af 1. HF
Når du har valgt din fagpakke, i starten af november, vil du herefter være placeret i en ‘fagpakkeklasse’, hvor undervisningen vil tones efter fagpakkens overordnede faglige og professionsorienterede indhold (se fagpakkerne nedenfor).  Det er også her, at du møder den naturvidenskabelige fagpakke (NF), der består af fagene biologi c, geografi c og kemi c.  Disse fag afsluttes med eksamen i juni 2018 sammen med matematik c, som du også har mulighed for at hæve til B-niveau.

I tråd med Det frie Gymnasiums fokus på demokratisk dannelse og elevinddragelse vil der i arbejdet med fagpakketoningen være store muligheder for at få medindflydelse på det faglige indhold. 
I alle fag arbejdes i forlængelse af Det frie Gymnasiums lange tradition for fagligt udviklende fremadrettede evalueringer.

I grundforløbet og resten af 1. hf vil du opleve en meget afvekslende skoleuge, der hver anden uge byder på halve og hele projektdage hvor I både kommer ud af huset men også ned i substansen i fagene.